Умови та положення

1 Визначення та пояснення

1.1 У цих умовах та положень

 1. 1.1.1 Угода про додаткові послуги означає додатковий додаток до цієї угоди для надання додаткових послуг;
 2. 1.1.2 Додаткові послуги означають послуги, надані компанією ECS web-studio, як зазначено в Угоді про додаткові послуги; Угода (як визначено в Частині 1 (Аркуш комерційних умов)) означає угоду між ECS web-studio та Клієнтом, що включає такі документи: (i) Аркуш комерційних умов (ii) ці положення та умови (iii) Умови обробки даних (iv) Обсяг робіт і, де застосовується (v) будь-які Угоди про додаткові послуги;
 3. 1.1.3 Робочий день означає будь-який день, крім суботи, неділі чи державних свят в Україні; Клієнт як визначено у Частині 1 (аркуш комерційних умов);
 4. Клиент как определено в Части 1 (Лист коммерческих условий);
 5. 1.1.4 Клієнтський контент означає інформацію, дані та інший контент, наданий Клієнтом ECS web-studio для включення до результатів (включаючи всі копії, графічні зображення, зареєстровані логотипи компаній, назви та товарні знаки);
 6. 1.1.5 Результати означають результати послуг, наданих ECS web-studio клієнту в будь-якій формі, включаючи, де це застосовується, код, документацію, проектні роботи та/або веб-сайт, створені ECS web-studio відповідно до цієї угоди, але за винятком клієнтського контенту;
 7. 1.1.6 Помилка означає будь-яку суттєву невідповідність результатів;
 8. 1.1.7 Послуги хостингу означають розміщення результатів на сервері сторонніх інтернет-провайдерів, як описано у пункті 12;
 9. 1.1.8 Початкові послуги означають послугу або послуги за проектом, які були надані ECS web-studio, як зазначено у Частині 1 (Перелік комерційних умов);
 10. 1.1.9 ПІС означає всі без винятку зареєстровані та незареєстровані патенти на авторське право, права на дизайн, бази даних та права на компіляцію, знаки, права на ділову репутацію або подання позову про видачу, права на бази даних, права на комп'ютерне програмне забезпечення, права на конфіденційну інформацію (включаючи ноу-хау та торгівлю), секрети, бізнес-імена та доменні імена та інші права інтелектуальної власності, незалежно від носіїв, а також будь-які додатки для їх захисту чи реєстрації, а також усі оновлення та розширення у будь-якій точці світу;
 11. 1.2 Вартість означають, як визначено у Частині 1 (Перелік комерційних умов), та вартість відповідно до пункту 7.3;
 12. 1.3 Знаки означають будь-які найменування, бренди, логотипи, товарні знаки, знаки обслуговування, торгові найменування та доменні імена;
 13. 1.4 Послуги за проектом означають, як визначено у частині 1 (аркуш комерційних умов);s
 14. 1.5 Обсяг робіт означає документ, підготовлений ECS web-studio для клієнта, де детально описані послуги та результати, що надаються ECS web-studio https://e-commerce-studio.com. Перший обсяг робіт викладено у Частині 4 (Обсяг робіт) та замінює будь-яку попередню пропозицію, зроблену Клієнту;
 15. 1.6. Послуги означають початкові послуги та будь-які додаткові послуги, залежно від обставин;
 16. 1.7 Сторонні інтернет-провайдери означають сторонніх постачальників інтернет-послуг, які використовуються ECS web-studio для надання послуг хостингу.

2 Послуги

 1. 2.1 За умови сплати комісійних та надання клієнтського контенту ECS web-studio погоджується надавати послуги та результати відповідно до умов цієї угоди.
 2. 2.2 ECS web-studio не розпочинатиме послуги доти, доки клієнт не дасть згоду з обсягом необхідних робіт та підтвердженням суми оплати.
 3. 2.3 Клієнт визнає, що ECS web-studio виділяє час та ресурси Послуг на основі розрахункових витрат часу, зазначених в Обсязі робіт. Клієнт погоджується з тим, що його нездатність надати своєчасно інформацію, інструкції означатиме значні затримки в роботі над проектом.
 4. 2.4 Будь-які дати та час для надання послуг за допомогою ECS web-studio, зазначені в будь-якому документі або обговоренні між сторонами, є приблизними, ECS web-studio не несе відповідальності за будь-які збитки, збитки, витрати або витрати, прямо чи опосередковано спричинені затримками у наданні послуг з вини клієнта;
 5. 2.5 Клієнт визнає, що запити на додаткові послуги під час надання початкових послуг можуть вплинути на будь-які передбачувані дати, та ECS web-studio має право коригувати будь-які передбачувані дати відповідно до запитів Клієнта.

3 Варіанти, що залежать від обсягу робіт, послуг та умов

 1. 3.1 Умови цієї угоди застосовуються до виключення будь-яких інших умов клієнта.
 2. 3.2 ECS web-studio може іноді змінювати ці умови.
 3. 3.3 Якщо клієнт бажає змінити обсяг робіт у будь-який час після ухвалення угоди певного обсягу робіт, він повинен повідомити ECS web-studio про запропоновані поправки. ECS web-studio докладатиме розумних зусиль для задоволення переглянутих вимог клієнта, але клієнт визнає, що це може призвести до зміни будь-якої оцінки або коригування вартості та термінів раніше наданих ECS web-studio. ECS web-studio повідомляє клієнта про будь-які зміни тарифів і не зобов'язана вносити будь-які зміни до обсягу робіт, якщо клієнт у письмовій формі не погодиться прийняти переглянуті тарифи.
 4. 3.4 Якщо ECS web-studio визначає на власний розсуд, що не може прийняти запропоновані клієнтом зміни обсягу робіт, він залишає за собою право відхилити запит клієнта.
 5. 3.5 ECS web-studio залишає за собою право відхилити запит на додаткові послуги з будь-якої причини та в будь-який час. Якщо ECS web-studio бажає прийняти запит на надання додаткових послуг, він не повинен розпочинати такі додаткові послуги, доки клієнт не надасть письмову згоду з відповідним обсягом робіт для додаткових послуг.
 6. 3.6 Будь-яка помилка або упущення в цій угоді, цитаті, обсягу робіт, прейскуранті, прийнятті пропозиції, рахунку-фактурі або іншому документі чи інформації, випущених ECS web-studio, підлягає виправленню без будь-яких зобов'язань.
 7. 3.7 За винятком випадків, викладених у цьому пункті 3, жодні зміни цих умов або цієї угоди не матимуть сили, якщо вони не будуть зроблені у письмовій формі та підписані обома сторонами.

4 Виправлення помилок

 1. 4.1 Під час надання послуг, якщо клієнт повідомляє ECS web-studio про будь-які помилки, ECS web-studio намагатиметься виправити такі помилки.
 2. 4.2 Однак, якщо помилок немає, але клієнт повідомляє ECS web-studio про додаткові зміни або модифікації, які необхідно внести в результати, і такі зміни або модифікації виходять за межі обсягу робіт, застосовується пункт 3.3.
 3. 4.3 Якщо ECS web-studio не може виправити будь-яку помилку, про яку повідомив Клієнт, він повинен пропорційно відшкодувати Клієнту будь-які гроші, вже сплачені клієнтом ECS web-studio за конкретний результат, що демонструє непереборну помилку, за вирахуванням вартості всіх інших робіт, вже зроблених ECS web-studio під час виконання послуг. Якщо ECS web-studio повертає клієнтові відшкодування відповідно до положень цього пункту 4.3, він не несе жодної додаткової відповідальності перед клієнтом щодо таких помилок.
 4. 4.4 Якщо будь-які помилки виникли внаслідок дефекту, викликаного дією або бездіяльністю Клієнта, а не з вини ECS web-studo, то ECS web-studo надасть обґрунтовано запитану клієнтом допомогу в усуненні будь-якого такого дефекту, але залишає за собою право стягувати з клієнта плату за таку допомогу за його поточними цінами та тарифами, які клієнт має заплатити. Якщо клієнт не готовий платити, ECS web-studo не зобов'язаний надавати додаткову допомогу.

5 Обов'язки клієнта

 1. 5.1 Клієнт погоджується:
 2. 5.1.1 Завжди діяти сумлінно щодо ECS web-studio;
 3. 5.1.2 Завжди зберігати у секреті всі паролі, надані ECS web-studio;
 4. 5.1.3 Не намагатися обійти безпеку, зламувати чи інакше порушувати роботу веб-сайту;
 5. 5.1.4 Використовувати результати лише відповідно до умов будь-якої ліцензії, наданої йому компанією ECS web-studio відповідно до пункту 10.2 та будь-яких застосовних законів та постанов.
 6. 5.2 Клієнт визнає, що здатність ECS web-studio надавати послуги залежить від повної та своєчасної співпраці з боку клієнта (яке клієнт погоджується надати), а також від точності та повноти клієнтського контенту та іншої інформації, наданої клієнтом. Таким чином, клієнт погоджується надати повний та точний клієнтський контент та будь-яку іншу інформацію, яка може знадобитися для результатів.
 7. 5.3 Якщо клієнт не надає контент та/або іншу необхідну інформацію чи матеріали, або затримує це, ECS web-studio не несе відповідальності за будь-яку затримку чи збій зі свого боку, для надання послуг у результаті та залишає за собою право:
 8. 5.3.1 Припинити надання послуг та стягувати плату за виконану на сьогоднішній день роботу та будь-які витрачені даремно витрати, понесені ECS web-studio внаслідок несподіваної затримки роботи, включаючи, крім іншого, вартість невикористаних часових інтервалів, попередньо виділених для послуг;
 9. 5.3.2 Або зміна обсягу робіт, щоб врахувати відсутність інформації, і в цьому випадку будь-яка зміна в комісійній винагороді несе Клієнт.

6 Клієнтський зміст

 1. 6.1 Клієнт несе відповідальність за будь-який клієнтський контент, який він надсилає до ECS web-studio для включення до результатів, і повинен отримати всі необхідні ліцензії, дозволи, відмови та повноваження щодо будь-якого клієнтського контенту перед відправкою таких матеріалів до ECS web-studio.
 2. 6.2 ECS web-studio залишає за собою право відмовити в обробці будь-яким способом та/або видалити будь-який контент з результатів будь-якого контенту клієнта, який:
 3. 6.2.1 може вважатися образливим, незаконним чи спірним;
 4. 6.2.2 порушує будь-які застосовні закони, постанови чи права третіх осіб (наприклад, матеріали, які є образливими, дискредитуючими чи порушують права інтелектуальної власності третіх осіб).
 5. 6.3 Клієнт визнає, що (якщо результатами є веб-сайт, мобільний додаток або аналогічний продукт, розроблений ECS web-studio для Клієнта) ECS web-studio не контролює будь-який контент, розміщений у результатах відвідувачами результатів і не покликаний контролювати чи модерувати зміст результатів.
 6. 6.4 Клієнт повинен убезпечити ECS web-studio від усіх претензій, вимог, витрат (включаючи судові витрати на основі повного відшкодування) витрат, збитків та зобов'язань, будь-яких витрат та зобов'язань, понесених ECS web-studio в результаті використання контенту клієнта, включаючи будь-які претензії третіх осіб, які виникають через контент клієнта або у зв'язку з ним.

7 Вартість

 1. 7.1 Якщо вартість не вказана в частині 1 (перелік комерційних умов) або в угоді про додаткові послуги, вартість повинна розраховуватися на основі часу та матеріалів за поточними тарифами ECS web-studio, що може коригуватися або змінюватися час від часу.
 2. 7.2 Клієнт визнає та погоджується з тим, що:
 3. 7.2.1 Усі зазначені ціни є приблизними і ніколи не є фіксованими (якщо це прямо не зазначено в частині 1 (перелік комерційних умов) або угоді про додаткові послуги) у зв'язку з характером виконуваної роботи і тому можуть бути змінені з обов'язковим повідомленням клієнта. Розрахункова вартість у разі зміщення обсягу робіт або очікуваного зміщення обсягу робіт має бути скоригована з повідомленням Клієнта;
 4. 7.2.2 Вартість була розрахована на основі припущень, викладених у частині 1 (Перелік комерційних умов), та будь-яких припущень в обсязі робіт або угоді про додаткові послуги, а також на початковому розумінні необхідної роботи, детально описаної в обсязі робіт, а також на тому , що коло необхідних робіт може змінитися зі зміною розуміння клієнтом своїх вимог.
 5. 7.3 ECS web-studio залишає за собою право збільшити вартість у разі:
 6. 7.3.1 усунення меж обсягу робіт клієнтом;
 7. 7.3.2 будь-які припущення, зазначені в Частині 1 (аркуш комерційних умов), обсяг робіт або угода про додаткові послуги, є або стають невірними або змінюються протягом тривалого часу;
 8. 7.3.3 якщо замовник вимагає внесення додаткових поправок до результатів робіт, які не вказані в обсязі робіт;
 9. 7.3.4 коли клієнт схвалює результат і згодом змінює свою думку, що призводить до додаткових витрат часу;
 10. 7.3.5 надання додаткових послуг;
 11. 7.3.6 продовження послуг;
 12. 7.3.7 якщо клієнт затримує надання будь-якої інформації, необхідної ECS web-studio, або не виконує будь-яких зобов'язань клієнта за цією угодою.
 13. 7.4 Будь-яке збільшення вартості відповідно до пункту 7.3 повинно розраховуватися та стягуватися на тимчасовій та матеріальній основі за поточними тарифами ECS web-studio та виставлятися у рахунок клієнта, якщо інше не зазначено в угоді двох сторін.
 14. 7.5 Тарифи ECS web-studio можуть іноді змінюватися.
 15. 7.6 Якщо ECS web-studio несе витрати або витрати третіх осіб при наданні послуг, вона повинна повідомити клієнта заздалегідь. Рахунок за витрати або витрати третіх осіб виставляється клієнту після завершення обсягу робіт, протягом яких вони були понесені, та стягується за тарифом, встановленим відповідною третьою стороною.

8 Оплата

 1. 8.1 ECS web-studio виставляє рахунок клієнту відповідно до будь-яких поетапних платежів, зазначених у Частині 1 (Лист комерційних умов) або в будь-якій угоді про додаткові послуги, та включає їх. Якщо інше не узгоджено в частині 1 (аркуш комерційних умов) або в будь-якій угоді про додаткові послуги, де узгоджені поетапні платежі, остаточний платіж повинен бути здійснений після завершення результатів або надання файлів або створених активів.
 2. 8.2 Клієнт повинен сплатити вартість послуг, що підлягають сплаті ECS web-studio.
 3. 8.3 Усі ціни та інші збори включають податок на додану вартість та будь-які аналогічні податки.
 4. 8.4 Якщо Клієнт не може здійснити платіж відповідно до цієї угоди або будь-якої іншої угоди між сторонами, ECS web-studio має право:
 5. 8.4.1 призупинити виконання всіх чи будь-яких послуг, включаючи видалення результатів до їх оплати;
 6. 8.4.2 І має бути виплачено суму за встановленим тарифом;
 7. 8.4.3 утримувати будь-який депозит, що вже внесений клієнтом.
 8. 8.5 В очікуванні оплати в повному обсязі всіх сум, які належать з клієнта, ECS web-studio залишає за собою право володіння власності на будь-який аспект послуг та результатів, які в іншому випадку були б власністю клієнта.
 9. 8.6 Час сплати вартості (або будь-якої їхньої частини) має значення.
 10. 8.7 Клієнт повинен виплатити всі суми, належні ECS web-studio, у повному обсязі без будь-яких заліків, скорочень, перехресних претензій, відрахувань чи утримань будь-якого роду, крім випадків, передбачених законом.

9 Гарантії

 1. 9.1 Кожна сторона гарантує іншу:
 2. 9.1.1 що вона має повне право та повноваження для укладання та виконання цієї угоди і не укладав жодних домовленостей, які будь-яким чином суперечать цій угоді або перешкоджають, обмежують її здатність виконувати свої зобов'язання за цією угодою;
 3. 9.1.2 (за винятком випадків, коли ECS web-studio надає результати, що включають клієнтський контент), що він має достатні права (включно з правами інтелектуальної власності) на предмети, які мають бути доставлені відповідно до цієї угоди, щоб можна було користуватися правами , викладеними у цій угоді, та різними зобов'язаннями. Повинні бути виконані, і що він отримав і підтримуватиме і продовжуватиме, залежно від обставин, усі необхідні ліцензії, дозволи та згоди, які необхідні для повної реалізації цієї угоди.
 4. 9.2 Клієнт гарантує, що контент клієнта є достатнім для того, щоб ECS web-studio міг виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, і визнає, що ECS web-studio не нестиме жодної відповідальності щодо контенту клієнта.
 5. 9.3 Якщо Клієнт не дав вказівку ECS web-studio надавати послуги хостингу, клієнт гарантує, що має достатньо ресурсів, досвіду для розміщення результатів належним чином.
 6. 9.4 ECS web-studio не дає жодних гарантій щодо якості, стабільності чи надійності будь-якого стороннього програмного забезпечення, плагінів, систем керування контентом (CMS), інтерфейсів прикладного програмування (API) або інших сторонніх виробників. Якщо третя сторона надала код (з відкритим кодом або іншим чином) для результатів поставки для будь-яких цілей, наданих ECS web-studio або іншим чином. Клієнт визнає, що ECS web-studio не може контролювати зміни або інші модифікації, які можуть бути внесені до стороннього програмного забезпечення відповідним стороннім постачальником після дати, на яку воно було встановлено у результатах, а отже,
 7. 9.5 ECS web-studio не дає жодних гарантій щодо усунення помилок, викликаних оновленнями браузера або пристрою, що з'явилися після завершення надання послуг.

10 Права на інтелектуальну власність

 1. 10.1 Усі права інтелектуальної власності на результати та будь-які методології та технології, що використовуються або надаються ECS web-studio для результатів та послуг, залишаються у власності ECS web-studio.
 2. 10.2 Якщо будь-які ПІС купуються клієнтом у ECS web-studio вони стають власністю клієнта.
 3. 10.3 За умови дотримання клієнтом умов цієї угоди та сплати вартості, ECS web-studio цим надає клієнту безкоштовну, непередавану всесвітню невиключну ліцензію на використання результатів та всіх ПІС у результатах своєї діяльності.
 4. 10.4 ECS web-studio визнає, що право власності на будь-який контент клієнтів залишається за клієнтом або його ліцензіарами. клієнт надає ECS web-studio невиключну ліцензію використання клієнтського контенту з метою надання послуг.
 5. 10.5 ECS web-studio відмовляється від будь-яких моральних прав про авторське право, промислові зразки та патенти щодо будь-яких творів, що охороняються авторським правом, створених для клієнта відповідно до цієї угоди.
 6. 10.6 Ніщо в цій угоді не перешкоджає ECS web-studio використовувати будь-який досвід, набутий або розвинений у ході виконання цієї угоди для надання послуг іншим компаніям від свого імені.
 7. 10.7 Жодне із прав або ліцензій, наданих ECS web-studio клієнту, не підлягає субліцензування клієнтом без попередньої згоди.

11 Підтримка та обслуговування

 1. Якщо інше спеціально не обумовлено у частині 1 обсягу робіт (Список комерційних умов) або в угоді про додаткові послуги, ECS web-studio не надаватиме Клієнту послуги підтримки чи обслуговування.

12 Переміщення даних

 1. 12.1 Якщо ECS web-studio погодився допомогти клієнту з перенесенням даних, ця плата стягуватиметься відповідно до поточних тарифів, які компанія ECS web-studio повідомила клієнту.
 2. 12.2 Клієнт визнає, що з огляду на характер передачі даних ECS web-studio не може гарантувати, скільки часу займе процес передачі даних. Будь-яка вказівка ​​на те, що ECS web-studio дійсно дає клієнтові тривалість цього процесу, є лише приблизною і підлягає постійному перегляду.

13 Послуги хостингу

 1. 13.1. Якщо ECS web-studio погодився надати послуги хостингу для результатів, вони мають бути надані з використанням серверів сторонніх інтернет-провайдерів.
 2. 13.2 ECS web-studio зобов'язується докладати зусиль для вибору авторитетних сторонніх інтернет-провайдерів, але не несе відповідальності за будь-яку недоступність або перебої в наданні результатів, викликані стороннім інтернет-провайдером, його серверами, іншим обладнанням, мережами або будь-якою загальнодоступною мережею.
 3. 13.3 Іноді для ECS web-studio може знадобитися передача результатів іншому сторонньому інтернет-провайдеру.
 4. 13.4 Будь-яка із сторін може припинити надання послуг хостингу за умови попереднього повідомлення за три місяці.
 5. 13.5 Плата за послуги хостингу стягується щомісяця відповідно до поточних тарифів, які компанія ECS web-studio повідомляє клієнту.
 6. 13.6 ECS web-studio залишає за собою право призупинити надання послуг хостингу у будь-який час, якщо клієнт не сплатив будь-якої суми відповідно до цієї угоди.
 7. 13.7 ECS web-studio залишає за собою право припинити надання послуг хостингу, якщо виникнуть обставини, які не дозволяють надавати такі послуги, включаючи припинення домовленостей з відповідними сторонніми постачальниками інтернет-послуг та запобігаючи клієнту іншого постачальника, якщо це відповідає угоді.

14 Обмеження відповідальності

 1. 14.1 Відповідно до пункту 14.4 відповідальність ECS web-studio за будь-якими претензіями, що виникають у зв'язку з цією угодою, результатами чи послугами, незалежно від їх виникнення, обмежується щодо всіх претензій у сукупності сумою, що дорівнює сумі виплати.
 2. 14.2 Незважаючи на будь-які інші положення цієї угоди, але з урахуванням пункту 14.4, ECS web-studio не несе відповідальності, що виникає з цієї угоди, результатів діяльності чи послуг у зв'язку з ними за будь-які:
 3. (а) прибутки;
 4. (б) дохід;
 5. (c) бізнес;
 6. (d) контракт;
 7. (e) можливості;
 8. (f) очікувана економія;
 9. (g) дані;
 10. (h) доброзичливість;
 11. (i) репутація;
 12. (j) використання;
 13. 14.2.2 непрямі збитки чи збитки;
 14. 14.2.3. претензія, що виникла через претензію до клієнта з боку третьої особи.
 15. 14.3 Термін "незалежно від того, що виникає" у пункті 14.2 охоплює всі причини та дії, що призводять до виникнення відповідальності ECS web-studio, що виникає у зв'язку з цією угодою, результатами або послугами, включаючи (i) будь-яке спотворення інформації в будь-який час, недбалість , порушення встановлені законом, інший делікт, відмова, відмова чи інше порушення договору, реституція чи інше; (ii) які виникли у зв'язку з будь-яким відшкодуванням; або (iii) чи викликані вони якоюсь повною чи частковою відмовою чи затримкою у наданні послуг чи результатів, або несправних послуг чи результатів.
 16. 14.4 Винятки та обмеження відповідальності, що містяться в цій угоді, застосовуються незалежно від того, чи були втрата або пошкодження передбачуваними, чи повідомив клієнт ECS web-studio про можливість великих втрат або пошкоджень, але такий виняток або обмеження не застосовується або обмежено законом. Зокрема, ніщо у цій угоді не впливає на відповідальність:
 17. 14.4.1 за смерть або тілесні ушкодження, спричинені недбалістю в межах, заборонених законом про несумлінні умови контракту;
 18. 14.4.2 за умисне введення в оману чи інше шахрайство;
 19. 14.4.3 за будь-яке порушення зобов'язань, що випливають із закону про постачання товарів та послуг.
 20. 14.5 За винятком випадків, коли послуги або результати продаються особі, яка діє як споживач (у значенні закону про несумлінні умови контрактів), всі гарантії, умови, терміни та зобов'язання, явні або на увазі, передбачені законом або іншим чином, з боку ECS web- studio щодо відповідності придатності для цілей послуг, які прямо не викладені в цій угоді, виключаються, за винятком випадків, коли такий виняток заборонено або обмежено законом.

15 Строк обмеження претензій

 1. 15.1 Будь-які та всі претензії, які клієнт може побажати пред'явити у зв'язку з цією угодою або відносинами з ECS web-studio відповідно до цієї угоди, будуть заборонені, якщо тільки позов не розпочнеться протягом одного (1) року з дати, коли сталося дія або подія, яка стала підставою для пред'явлення претензії, або один (1) рік з дати, коли клієнт дізнався або повинен був дізнатися, виявивши розумну обачність, про факти, що стали підставою для таких претензій.

16 Форс-мажор

 1. Жодна зі сторін не нестиме відповідальності за невиконання чи затримку у виконанні своїх зобов'язань за цією угодою в тій мірі, якою це невиконання чи затримка є результатом будь-якої причини чи обставин, що знаходяться поза розумним контролем цієї сторони, включаючи стихійні лиха, війну , громадянські хвилювання чи виробничий суперечка і цей збій не можна було розумно запобігти чи подолати («Форс-мажор»). Якщо будь-яка із сторін не може виконати свої зобов'язання протягом періоду, що перевищує три (3) місяці через форс-мажорні обставини, інша сторона може розірвати цю угоду, надіславши письмове повідомлення за один місяць.

17 Конфіденційність

 1. 17.1 Протягом п'яти (5) років після цього кожна сторона розглядатиме як конфіденційну всю отриману інформацію, що стосується, крім іншого, бізнесу, фінансів, технологій та справ іншої сторони («Конфіденційна інформація»).
 2. 17.2 Кожна зі сторін використовуватиме принаймні такий же ступінь обережності, який вона використовує для запобігання розкриттю своєї власної конфіденційної інформації такої ж важливості, щоб запобігти розкриттю конфіденційної інформації іншої сторони.
 3. 17.3 Кожна сторона негайно повідомляє іншу сторону про будь-яке фактичне або передбачуване неправильне використання або несанкціоноване розкриття конфіденційної інформації іншої сторони.
 4. 17.4 Положення цього пункту 17 не застосовуються до: (i) інформації, яка стала надбанням громадськості, крім як внаслідок порушення цього пункту або будь-якого іншого зобов'язання щодо забезпечення конфіденційності; (ii) інформація, отримана від третьої сторони без порушення цього пункту або будь-яких інших зобов'язань щодо дотримання конфіденційності; та (iii) інформація, яка має бути розкрита регулюючим чи державним органом або судом компетентної юрисдикції, наділеним повноваженнями вимагати розкриття.

18 Припинення

 1. 18.1 Будь-яка із сторін має право розірвати цю угоду, надіславши іншій стороні повідомлення за один місяць.
 2. 18.2 ECS web-studio має право негайно припинити дію цієї угоди, надіславши клієнтові письмове повідомлення:
 3. 18.2.1 якщо клієнт вчиняє якесь суттєве порушення умов цієї угоди (включаючи несплату будь-якого рахунку);
 4. 18.2.2 якщо клієнт (або будь-яка особа, яка наймана клієнтом або іншим чином пов'язана з ним або діє від його імені) поводиться таким чином, який ECS web-studio вважає (на свій розсуд) загрозливим, образливим або іншим чином недоречним;
 5. 18.2.3 якщо ECS web-studio визначає (на власний розсуд), що її відносини з клієнтом розірвані настільки, що більше немає можливості продовжувати надавати послуги;
 6. 18.3 Клієнт має право негайно припинити дію цієї угоди, надіславши повідомлення ECS web-studio, клієнт повинен негайно повідомити ECS web-studio про такий збій у письмовій формі, і після отримання такого повідомлення ECS web-studio матиме 30-денний період для усунення збою. Якщо суттєвий збій не буде усунено протягом 30-денного періоду, Клієнт має право припинити дію тієї частини Послуг, до якої належить суттєвий збій. У разі такого припинення незачеплена частина послуг продовжуватиме діяти на повну силу.
 7. 18.4 Будь-яка із сторін може розірвати договір, якщо інша сторона здійснила будь-які корпоративні дії, заяви, розпорядження, процедури чи призначення або інші кроки, вжиті нею щодо будь-якого складу чи домовленості з кредиторами в цілому, припинення діяльності (крім мети сумлінної схеми платоспроможної) реконструкції або злиття), розпуску, адміністрування, конкурсного виробництва (адміністративного чи іншого) або банкрутства, або якщо він не може виплатити свої борги у разі настання строку їх погашення.

19 Наслідки розірвання

 1. 19.1 При розірванні цієї угоди з будь-якої причини клієнт повинен негайно сплатити ECS web-studio усі витрати або витрати третіх осіб, а також усі інші суми відповідно до цієї угоди.
 2. 19.2 При припиненні дії цієї угоди (за винятком розірвання згідно з пунктом 18.2) або після закінчення терміну дії послуг хостингу без продовження, якщо це застосовно, та після сплати всіх належних виплат:
 3. 19.2.1 подальше використання клієнтом результатів після розірвання залежатиме від ліцензії, наданої у пункті 10, та всіх інших відповідних умов цієї угоди;
 4. 19.2.2 ECS web-studio повертає клієнтський контент клієнту та надає електронну копію результатів (включаючи весь контент);
 5. 19.2.3 ECS web-studio надає таку допомогу, яка обґрунтовано запитується клієнтом для передачі результатів діяльності іншому постачальнику послуг хостингу, обраному клієнтом, за умови оплати витрат та часу, розумно понесених у зв'язку з такою передачею. Клієнт визнає, що ECS web-studio необхідно змінити результати і це може вплинути на функціональність результатів.
 6. 19.3 У разі припинення дії цієї угоди компанією ECS web-studio відповідно до пункту 18.2:
 7. 19.3.1 ліцензії, надані ECS web-studio клієнту відповідно до цієї угоди, негайно припиняють свою дію; та 19.3.2. Клієнт повинен припинити використання результатів;
 8. 19.4 Відповідно до пункту 8.5 при розірванні (з будь-якої причини) цієї угоди кожна сторона повинна повернути іншій стороні всі ліцензовані матеріали та конфіденційну інформацію (і всі копії) іншої сторони або, на запит іншої сторони, знищити їх.
 9. 19.5 Припинення дії або закінчення терміну дії цієї угоди не завдає шкоди будь-яким правам, зобов'язанням або засобам правового захисту сторони, отриманим до розірвання (включаючи оплату ECS web-studio за всю роботу, виконану до набрання чинності розірванням), а також не впливає на будь-яке положення цієї угоди, яка явно призначена для набрання чинності або продовження її дії після припинення або закінчення терміну дії.
 10. 19.6 Пункти 10 (Права інтелектуальної власності) та 14 (Обмеження відповідальності) залишаються чинними після закінчення строку дії або припинення дії цієї угоди з будь-якої причини.

20 Публікація

 1. 20.1 Клієнт погоджується з тим, що:
 2. 20.1.1 ECS web-studio може посилатися на Клієнта як на свого клієнта у своїх рекламних матеріалах;
 3. 20.1.2 ECS web-studio має право публікувати інформацію про надання послуг та результатів для клієнта у матеріалах, що просувають або рекламують ECS web-studio та її послуги;
 4. 20.1.3 якщо результатами є веб-сайт, мобільний додаток або таке:
 5. (a) ECS web-studio може використовувати контент клієнта на веб-сайті ECS web-studio та інших рекламних матеріалах;
 6. (b) веб-статистика та аналітика, що стосуються результатів, можуть використовуватися ECS web-studio у рекламних тематичних дослідженнях.

21 Субпідряд

 1. 21.1 Клієнт погоджується з тим, що ECS web-studio може делегувати або передавати субпідрядом надання всіх або будь-яких послуг таким третім особам, які він визнає необхідними, без згоди клієнта.
 2. 21.2 Незважаючи на таке делегування або субпідряд, ECS web-studio, як і раніше, несе відповідальність за забезпечення того, щоб послуги здійснювалися відповідно до цієї угоди.
 3. 21.3 Протягом терміну дії цієї угоди та протягом 18 місяців після цього клієнт повинен забезпечувати, щоб жодний інший член його групи прямо чи опосередковано не намагався переманювати, наймати будь-якого співробітника, консультанта, субпідрядника чи посадової особи ECS web-studio.
 4. 21.4 Клієнт не має права безпосередньо укладати договір із будь-яким співробітником, консультантом або субпідрядником ECS web-studio.

22 Загальні положення

 1. 22.1 Ніщо в цій угоді не повинно розглядатися як створення партнерства, спільного підприємства або трудового договору будь-якого роду між сторонами, а також не повинно розглядатися як надання будь-яких повноважень, прямо не зазначених у цій угоді, або створення будь-якої агенції між сторонами.
 2. 22.2 Кожна сторона підтверджує, що ця угода встановлює повну угоду та розуміння між сторонами та замінює собою всі попередні угоди, домовленості та домовленості між ними щодо предмета цієї угоди. У разі суперечності між обсягом робіт та цими умовами, обсяг робіт має переважну силу.
 3. 22.3 Кожна сторона підтверджує, що вона не покладалася на будь-яку заяву, подання чи розуміння, яка не є явною умовою цієї угоди, і не матиме жодних засобів правового захисту щодо будь-якої заяви, подання чи розуміння, яка не є явною умовою, якщо він не зроблено обманним шляхом.
 4. 22.4 Невиконання чи затримка з боку будь-якої сторони будь-якого права, повноваження чи засоби правового захисту відповідно до цієї Угоди не буде діяти як відмова від цього чи будь-якого іншого права, повноваження чи засоби правового захисту, так само як і будь-яке окреме чи часткове здійснення будь-якої зі сторін будь-яких прав, засіб правового захисту виключає будь-яке подальше використання будь-яких інших прав, повноважень чи засобів правового захисту.
 5. 22.5 У тому ступені, в якому будь-яке положення цієї угоди визнано будь-яким судом або компетентним органом недійсним, незаконним або не має позовної сили в будь-якій юрисдикції, таке положення вважається не частиною цієї Угоди і не впливає на її дійсність, а також не впливає на дійсність, законність чи позовну силу цього становища будь-якої іншої юрисдикції.
 6. 22.6 Ніщо в цій Угоді не дає будь-яких прав або інших переваг, будь то відповідно до закону про контракти (права третіх сторін) або іншим чином, на користь будь-якої особи, крім сторін цієї угоди.
 7. 22.7 Кожна сторона повинна докладати всіх розумних зусиль для виконання всіх таких подальших дій, а також виконувати або забезпечувати виконання інших документів, які ця сторона може час від часу вимагати, мета надати цій стороні повну вигоду від активів, прав і вигод, які будуть передані іншій стороні відповідно до цієї угоди.
 8. 22.8 Кожна сторона не має права поступатися, передавати, стягувати або ліцензувати всі або будь-яку частину своїх прав та зобов'язань за цією угодою будь-якій третій стороні без згоди іншої сторони.
 9. 22.9 Ця угода повинна тлумачитися відповідно до законодавства України, і сторони погоджуються, що суди України мають виняткову юрисдикцію щодо всіх спорів та претензій, що виникають у зв'язку з нею.
 10. 22.10 Права та засоби правового захисту сторін за цією угодою є сукупними та доповнюють будь-які права та засоби правового захисту, передбачені законом. Будь-які зміни до цієї угоди мають бути оформлені у письмовій формі та узгоджені сторонами. Ця угода може бути укладена у вигляді копії.
 11. 22.11 Будь-яке повідомлення, що надається відповідно до цієї угоди, може бути надіслано у вигляді вкладення електронною поштою на адресу електронної пошти передбачуваного одержувача.
 12. 22.12 Адреса сторони для доставки повідомлень - це адреса, зазначена в Частині 1 (Перелік комерційних умов), або іншу адресу, яку сторона може вказати у повідомленні, надісланому відповідно до цього пункту. Повідомлення вважається отриманим через 48 годин з дати відправлення, або якщо відправлено електронною поштою вважається отриманим з часу відправлення, за умови, що воно не буде відправлено в робочий час (тобто між 9.00 і 18.00 в робочий день), воно вважатиметься отриманим, коли розпочнеться наступний робочий час. Для підтвердження часу надсилання достатньо довести, що повідомлення було належним чином надіслано електронною поштою на адресу електронної пошти сторони.